thanks, Dennis Noyes
Kenny Noyes (left) in his Moto2 days.